تصویر ثابت

دنیای زبان انگلیسی - نحوه خواندن اعداد اعشاری در زبان انگلیسی
دنیای زبان انگلیسی


 
تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱

 اعداد اعشاری (decimals):

0.5 = Point five     OR      Zero point five

0.9 = Point nine     OR     Zero point nine

1.6 = One point six

12.93 = Twelve point nine three     OR     Twelve point ninety-three

59.367 = Fifty-nine point three six seven

 ***

اعداد کسری (fractions):

1/3 = One third     OR     a third

2/3 = Two-third

3/5 = Three-fifth

7/42 = Seven forty-second

 1 (1/4) = 1.25 = One and a quarter

2 (1/2) = 2.5 = Two and a half

8 (3/4) = 8.75 = Eight and three quartersارسال توسط امیرحسین معدندار

اسلایدر

تصویر ثابت